Mål med mening

Introduktion til statistisk processtyring

Forfatter

Jacob Anhøj

Udgivet

18. juni 2023


Mål med mening er en halvdagsworkshop for sundhedsarbejdere, hvor du lærer de grundlæggende principper for statistisk processtyring (SPC) med serie- og kontroldiagrammer.

SPC handler om at anerkende og forstå den variation, der naturligt findes i alle data, for at kunne skelne det særlige fra det almindelige.

Med SPC er det muligt at dokumentere kvalitetsudvikling og forbedring med mere end følelser og fornemmelser; og det er muligt at opdage og korrigere kvalitetsbrist længe før, journalisterne begynder at ringe.

Seriediagram, som dokumenterer fald i hospitalsinfektioner efter en målrettet intervention

Workshoppen er en naturlig efterfølger til workshoppen Bedre og bedre dag for dag, som handler om praktisk kvalitetsudvikling med forbedringsmodellen.

Form og indhold

Workshoppen rummer en blanding af oplæg, drøftelser og øvelser.

Efter workshoppen kan du:

 • forklare disse begreber

  • almindelig og særlig variation;
  • “kundens” og “processens” stemme;
  • kvalitetsplanlægning, -forbedring og -kontrol;
 • bruge serie- og kontroldiagrammer til at forstå variation i tidsseriedata;

 • anvende ROS-princippet (reagér, observér, studér) til beslutningsstøtte;

 • konstruere seriediagrammer;

 • udvikle kvalitetsindikatorer og dataindsamlingsplaner.

Forberedelse

Inden workshoppen skal du have læst disse artikler:

Derudover kan jeg anbefale:

Praktiske oplysninger

Jeg afholder workshoppen hjemme hos dig, hvor og hvornår du kan samle op til 20 motiverede deltagere.

Du sørger for kursusadministration (tilmeldinger mv.), lokaler og evt. forplejning. Jeg sørger for indhold.

Jeg skal bruge:

 • et rart kursuslokale med god plads til alle og bordopstilling i hestesko, hvor ingen risikere at sidde med ryggen til underviseren eller hinanden;

 • en lysstærk og farvetro projektor eller storskærm med kablet HDMI-forbindelse. Kablet skal være langt nok til, at jeg kan stå foran deltagerne med ryggen til lærredet eller skærmen;

 • tavle eller flip-over med fungerende skriveredskaber.

Om mig

Jeg er læge med diplom i informationsteknologi og har de seneste snart 20 år beskæftiget mig på fuld tid med patientsikkerhed og klinisk kvalitetsudvikling i almindelighed og brug af data til kvalitetsudvikling i særdeleshed.

Jacob Anhøj

P: +45 2917 0887
E:
W: https://anhoej.net/jacob.html
O: https://orcid.org/0000-0002-7701-1774