Jacob Anhøj
Født d. 15 August 1963

Jacob Anhøj

Jeg er læge med diplom i informationsteknologi og arbejder i krydsfeltet mellem lægevidenskab, datavidenskab og forbedringsvidenskab med anvendelse af data og statistik til klinisk kvalitetsudvikling og forskning. Jeg er specialist i statistisk processtyring som er en metode til at beskrive og forstå variation i tidsseriedata og til at skelne det særlige fra det almindelige.

Jeg har stor erfaring med programmeringssproget R som jeg bruger til databehandling og -analyse og til udvikling af dynamiske interaktive dataoversigter. Derudover har jeg godt kendskab til webudvikling og databasedesign og overfladisk kendskab til andre programmeringssprog som SAS og Python mfl.

Endelig er jeg en erfaren og efterspurgt underviser.

Som person er jeg indadvendt med udadvendte træk. Jeg trives godt med “ro, renlighed og regelmæssighed” men sætter også pris på faglige forstyrrelser, som tvinger mig til at tænke ud af æsken og efterlader mig klogere end før. Samtale er mit vigtigste arbejdsredskab, og jeg foretrækker at løse mine opgaver gennem dialog og løbende afprøvning og tilpasning af ideer. Jeg trives dårligt med detailplanlægning og “kontraktstyring”.

Kompetencer og kvalifikationer

Ekspertise

 • Klinisk kvalitetsudvikling.

 • Indsamling, -behandling, -analyse og visualisering af data til klinisk kvalitetsudvikling og forskning.

 • Statistisk processtyring, herunder analyse af tidsseriedata med serie- og kontroldiagrammer til påvisning af ikke-tilfældig variation i data over tid.

 • Programmering i R Statistical Software herunder udvikling af R-pakker og dynamiske, datadrevne web-applikationer.

Rutine

 • Klinisk lægearbejde.

 • Planlægning, design og gennemførsel af kliniske lægemiddelforsøg.

 • Patientsikkerhedsarbejde herunder risikovurdering og årsagsanalyse.

 • Hjemmesideudvikling med HTML og CSS.

 • Databaseudvikling og SQL.

Kendskab

 • Programmering i SAS, Python, PHP, Java Script, mv.

Uddannelser

 • 2003 Diplomuddannelse i informationsteknologi, IT-Universitetet i København.

 • 1992 Cand. med., Københavns Universitet.

Ansættelser og erfaringer

 • 2023-09 Læge/chefkonsulent Region Sjælland, Koncern Digitalisering, Data & Analyse

 • 2023-04 Selvstændig ( 5 mdr.)

 • 2022-11 Overlæge Herlev og Gentofte Hospital, Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientforløb (5 mdr.)

 • 2013-08 Overlæge Diagnostisk Center, Rigshospitalet (9 år).

  • Ansvarlig for dataindsamling, -behandling, -analyse og -visualisering til forebyggelse af hospitalsinfektioner og antibiotikaresistens.
  • Dataansvarlig for Lærings- og kvalitetsteam Antibiotika og Lærings- og kvalitetsteam Børnediabetes.
  • Samarbejde med Statens Seruminstitut om udvikling af Hospital Associated Infections Database og redskaber til overvågning af COVID-19.
  • Undervisning af ledere og klinikere i statistisk kvalitetsudvikling.
 • 2004-12 Afdelingslæge/overlæge HS/Region H Enhed for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed (9 år).

  • Udvikling af database til rapportering af utilsigtede hændelser.
  • Patientsikkerhedsarbejde herunder hændelsesanalyse og træning af sundhedsarbejdere i patientsikkerhedsmetoder.
  • Bidrag til udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase.
  • Databehandling, -analyse og -rapportering i flere nationale kvalitetsudviklingsprojekter, bl.a. Operation Life, Patientsikkert Sygehus og Sikre Fødsler.
  • Undervisning af ledere og klinikere i statistisk kvalitetsudvikling.
 • 2001 Produktchef, lægefaglig rådgiver, e-health AstraZeneca A/S (4 år).

  • Udvikling af webbaserede beslutningsstøttesystemer til bl.a. astmapatienter.
 • 1997 Forskningslæge Rigshospitalets Lungeambulatorium for Børn (4 år).

  • Etablering af lungefunktionsmålingsmetode til spædbørn.
  • Farmakokinetiske og -dynamiske studier af inhalerede lægemidler hos småbørn.
  • Etablering af Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood (COPSAC).
  • Scandinavian Study on Genetics in Asthma (SAGA).
 • 1996 Reservelæge Rigshospitalet, Børneafdelingen (6 mdr.)

 • 1995 Reservelæge Rigshospitalet, Klinisk fysiologisk, nuklearmedicinsk afdeling (8 mdr.)

 • 1995 Reservelæge Rigshospitalet, Neonatalafdelingen (3 mdr.)

 • 1993 Reservelæge Sundby Hospital, Børneafdelingen (2 år).

 • 1992 Turnusreservelæge København Amt (1½ år).

 • 1982 Civil værnepligtig Sct. Nikolaj Tjenesten, København (1 år).

Kurser og udlandsophold

 • Epidemiological methods in medical research, Københavns Universitet, 10 dage 2019.

 • Computing for Data Analysis, Johns Hopkins University (Coursera webkursus), 4 dage 2012.

 • Overlægers ledelses- og administrationsuddannelse, Lægeforeningen, i alt 13 dage 2008-2009.

 • Introduktion til SAS Systemet, SAS Institute, 3 dage 2005.

 • Kurser i basal statistik, interobservatørvariation og regressionsanalyse, Københavns Universitet, i alt 31 dage 1999-2000.

 • Databaseudvikling i MS Access, Teknologisk Institut, i alt 6 dage 1998 og 2000.

 • Studier af metoder til lungefunktionsmåling på spædbørn, Prof. Peter LeSouëf, Princess Margaret Hospital for Children Perth, Australien, 2 uger 1998.

Foredrag og undervisning

 • Talrige oversigtsforedrag og præsentationer ved danske og internationale videnskabelige møder og kongresser.

 • Stor erfaring med undervisning af læger og andet sundhedspersonale i bl.a. patientsikkerhed og statistisk kvalitetsudvikling.

Videnskabelige publikationer

Privat

 • Gift med Lone siden 1983. Lone er pædagog og arbejder med børn og natur, dukketeater, historiefortælling, madlavning mmm.

 • To børn, Ida (f. 1984) og Mikkel (f. 1986). Ida er professionsbachelor i sundhed og ernæring og arbejder som sagsbehandler i Rødovre Kommune. Mikkel blev først kok og siden læge og er for tiden under uddannelse til speciallæge i arbejdsmedicin.

 • Fritidsmusiker. Spiller akustisk guitar og el-bas.

 • Medlem af Købnerkirken, en frikirke under Baptistkirken i Danmark. Tidligere mangeårigt medlem af Købnerkirkens menighedsråd samt forhandlingsleder og hjemmesideredaktør samme sted.

Kontakt

Jacob Anhøj
Weidekampsgade 13, 6. tv.
2300 København S
P: +45 2917 0887
E:
W: www.anhoej.net
O: ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-7701-1774


© Anhøj 2023