Jacob Anhøj
Født d. 15 August 1963

Jacob Anhøj

Jeg blev læge fra Københavns Universitet i 1992. De første ni år af mit lægeliv arbejdede jeg på hospitaler i storkøbenhavn, hvor jeg bl.a. var med til at etablere Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood. Jeg troede egentlig, jeg skulle være børnelæge, men af omveje, som bl.a. gik gennem medicinfirmaet AstraZeneca og en diplomuddannelse på IT-universitetet, havnede jeg i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor jeg især beskæftigede med mig kvantitative metoder inden for patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Nu arbejder jeg på Rigshospitalet og i Region Hovedstaden med forebyggelse af hospitalsinfektioner og antibiotikaresistens. Min hovedinteresse er effektiv brug af data og statistik til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Jeg benytter statistisk processtyring (eng.: statistical process control, SPC) som metode til at skelne mellem sikre forandringer og tilfældige måleudsving i data over tid. Mit vigtigste værktøj er programmeringssproget R, som jeg bruger til at hente data fra forskellige kilder og til at bearbejde, analysere og visualisere data.

Kompetencer og kvalifikationer

+++ = ekspertise; ++ = rutine; + = kendskab

 • Metoder til statistisk kvalitetsudvikling herunder dataindsamling, -behandling, -analyse og visualisering (+++).

 • Programmering i R Statistical Software herunder udvikling af R-pakker og dynamiske, datadrevne web-applikationer (+++).

 • Patientsikkerhedsarbejde herunder risikovurdering og årsagsanalyse (+++).

 • Planlægning og gennemførsel af kliniske forsøg, dataindsamling, -analyse og -præsentation (+++).

 • Undervisning i ovenstående (+++).

 • Klinisk lægearbejde (++).

 • Hjemmesidedesign med HTML og CSS (++).

 • Databaseudvikling og SQL (++).

 • Programmering i SAS, Python, PHP, Java Script, mv. (+).

Uddannelser

 • 2003 Diplomuddannelse i informationsteknologi, IT-Universitetet i København.

 • 1992 Cand. med., Københavns Universitet.

Ansættelser

 • 2023-04 Selvstændig.

 • 2022-11 Overlæge Herlev og Gentofte Hospital, Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientforløb; 5 mdr.

 • 2013-08 Overlæge Diagnostisk Center, Rigshospitalet; 9 år.

 • 2004-12 Afdelingslæge/overlæge HS/Region H Enhed for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed; 9 år.

 • 2001 Produktchef, lægefaglig rådgiver, e-health AstraZeneca A/S; 4 år.

 • 1997 Forskningslæge Rigshospitalets Lungeambulatorium for Børn; 4 år.

 • 1996 Reservelæge Rigshospitalet, Børneafdelingen; 6 mdr.

 • 1995 Reservelæge Rigshospitalet, Klinisk fysiologisk, nuklearmedicinsk afdeling; 8 mdr.

 • 1995 Reservelæge Rigshospitalet, Neonatalafdelingen; 3 mdr.

 • 1993 Reservelæge Sundby Hospital, Børneafdelingen; 2 år.

 • 1992 Turnusreservelæge København Amt; 1½ år.

 • 1982 Civil værnepligtig Sct. Nikolaj Tjenesten, København; 1 år.

Kurser og udlandsophold

 • Epidemiological methods in medical research, Københavns Universitet, 10 dage 2019.

 • Computing for Data Analysis, Johns Hopkins University (Coursera webkursus), 4 dage 2012.

 • Overlægers ledelses- og administrationsuddannelse, Lægeforeningen, i alt 13 dage 2008-2009.

 • Introduktion til SAS Systemet, SAS Institute, 3 dage 2005.

 • Kurser i basal statistik, interobservatørvariation og regressionsanalyse, Københavns Universitet, i alt 31 dage 1999-2000.

 • Programmering i MS Access, Teknologisk Institut, i alt 6 dage 1998 og 2000.

 • Studier af metoder til lungefunktionsmåling på spædbørn, Prof. Peter LeSouëf, Princess Margaret Hospital for Children Perth, Australien, 2 uger 1998.

Foredrag og undervisning

 • Talrige oversigtsforedrag og præsentationer ved danske og internationale videnskabelige møder og kongresser.

 • Stor erfaring med undervisning af læger og andet sundhedspersonale.

Videnskabelige publikationer

Privat

 • Gift med Lone siden 1983. Lone er pædagog og arbejder med børn og natur, dukketeater, historiefortælling, madlavning mmm.

 • To børn, Ida (f. 1984) og Mikkel (f. 1986). Ida er professionsbachelor i sundhed og ernæring og arbejder som sagsbehandler i Rødovre Kommune. Mikkel blev først kok og siden læge og er for tiden under uddannelse til speciallæge i arbejdsmedicin.

 • Fritidsmusiker. Spiller akustisk guitar og (for længe længe siden) el-bas.

 • Medlem af Købnerkirken, en frikirke under Baptistkirken i Danmark. Tidligere mangeårigt medlem af Købnerkirkens menighedsråd samt forhandlingsleder og hjemmesideredaktør samme sted.

Kontakt

Jacob Anhøj
Weidekampsgade 13, 6. tv.
2300 København S
Telefon: +45 2917 0887
E-mail:
Hjemmeside: www.anhoej.net
OrcId: ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-7701-1774


© Anhøj 2022