Et ujævnt og langtfra dækkende udvalg at fotografier af familie og omegn.© Anhøj 2022