Eftertanker

Var det alt – dataindsamling, databearbejdning, dataanalyse og -visualisering, fortolkning, beslutning, forbedring?

Ja, det var egentlig det hele. Og så alligevel. Jeg har i denne bog forsøgt at beskrive de store linjer og forklare, hvad der skal til for at drive kvalitetsudvikling med data. Men jeg har med overlæg forsøgt at afholde mig fra at give konkrete anvisninger på, hvordan og med hvilke redskaber man udfører de enkelte trin i opgaven.

De fleste (mig selv inklusiv) begynder nok deres datakarriere med regneark som vigtigste værktøj. I min første bog [18] skrev jeg ligefrem et helt kapitel om brug af regneark til dataindsamling og -analyse. Nu er jeg blevet klogerer, og i denne bog skriver jeg om regneark, at de kan være nyttige især, fordi de kan bruges til det hele, dataindsamling, -analyse og visualisering, og samtidig er let tilgængelige; men jeg skriver også, at regneark rummer faldgruber – nogle af dem så farlige, at de udgør en alvorlig trussel mod viden og indsigt.

Foruden faldgruberne har regneark den svaghed, at de er vanskelige at automatisere. Automatisering er en forudsætning for troværdige og reproducerbare analyser. Det er ikke noget stort problem, hvis analysen kun skal udføres en enkelt eller få gange. Men det ligger jo i kvalitetsudviklings natur, at en analyse skal kunne udføres igen og igen efterhånden, som data kommer løbende i hus. Det kræver krumspring og behændighed at opbygge regneark, som automatisk inddrager nye data (nye rækker) i eksisterende analyser og visualiseringer. Det kan lade sig gøre, men det er ikke let, og risikoen for fejl er overhængende.

Derfor, unge jeg, lær at programmere.

Jeg er klar over, at det, at lære at programmere, kræver mere end almindelig interesse og vedholdenhed, og programmering er ikke for alle. Programmering er som sprog. Man kan hurtigt lære at bestille to øl i baren; men hvis man vil have glæde af hele menukortet, må man lære sproget. Ikke nødvendigvis det hele, det er der ingen, der kan, men de dele af det, som er nødvendige for at kunne løse sine opgaver.

Hvis du er nået så langt i denne bog, at du læser disse linjer, er programmering for dig. God fornøjelse.

Litteratur

18.
Anhøj J. Kompendium i kvalitetsudvikling - rammer og redskaber. Munksgaard; 2015.