2021

Kvalitet ifølge DSKS

DSKS 2018

Kvalitet af en sundhedsydelse kan defineres som dens evne til […] at skabe det ønskede resultat for patienten.

 • faglig kvalitet

 • organisatorisk kvalitet

 • patientoplevet kvalitet

Forskning og kvalitetsudvikling:

To sider af samme sag og hinandens forudsætninger

Forskning Kvalitetsudvikling
Spørgsmål Hvad? Hvordan?
Formål Skabe ny viden Implementere kendt viden
Hypotese Null-hypotese Struktur + proces = resultat
Dataanalyse Hypotesetest Statistisk processtyring
Metode Kontrolleret undersøgelse Småskalaafprøvning
Rapportering CONSORT SQUIRE

EBM møder QI

På kæmpers skuldre

 • John Snow (1813-1858)
 • Ignaz Semmelweis (1818-1865)
 • Florence Nightingale (1820-1910)
 • Earnest A Codman (1869-1940)
 • William Gosset (1876-1937)
 • Ronald Fisher (1890-1962)
 • Walther A Shewhart (1891-1967)
 • W Edwards Deming (1900-1993)

John Snow (1813-1858)

Ignaz Semmelweis (1818-1865)

Florence Nightingale (1820-1910)