2021

Program

 • Velkomst og præsentation

 • Status quo eller quo vadis?

 • Fra analyse til forbedring

 • SPC-diagrammer bag facaden

 • SPC-diagrammer i praksis

 • Indikatorer og målestrategi

 • Opsamling, evaluering og hjemmeopgave(r)

Status quo eller quo vadis?

Fire datasæt

x y1 y2 y3 y4
1 41.333671064156 25.3578521950624 41.70928919249 41.70928919249
2 25.3578521950624 15.3152614741585 43.2849873151443 36.7169290867384
3 15.3152614741585 26.8494443756212 47.1276433413473 31.4053927662217
4 33.4571027911472 22.7493783111447 41.333671064156 33.1459798264087
24 47.1276433413473 47.1276433413473 11.6442179103736 41.333671064156

spc-oevelser.xlsx

Fire resumeer

key n min median max mean sd
y1 24 11.64 30.4 47.13 28.93 9.68
y2 24 11.64 30.4 47.13 28.93 9.68
y3 24 11.64 30.4 47.13 28.93 9.68
y4 24 11.64 30.4 47.13 28.93 9.68

Fire grafer

Walter A Shewhart om data

Walther A Shewhart
1891-1967

Rule 1. Original data should be presented in a way that will preserve the evidence in the original data for all the predictions assumed to be useful.

Rule 2. Any summary of a distribution of numbers in terms of symmetric functions should not give an objective degree of belief in any one of the inferences or predictions to be made therefrom that would cause human action significantly different from what this action would be if the original distributions had been taken as evidence.

Walter A Shewhart (1939). Statistical method from the viewpoint of quality control, p. 88

Alt er proces

Proces: Forbundne aktiviteter som har til formål at frembringe et produkt eller en tjenesteydelse.

Processer varierer

 • Tilfældig variation findes i alle processer og skyldes kræfter, som er konstant til stede og gør processen stabil og forudsigelig.

 • Ikke-tilfældig variation findes i nogle processer og skyldes udefrakommende kræfter, som pludselig påvirker processen og gør den ustabil og uforudsigelig.

Shewharts kontroldiagram

Tvang ifølge driftsmålstyring

Region Hovedstaden (feb. 2015)

Tvang ifølge Shewhart

Ventetider ifølge driftsmålstyring

Ventetider i akutmodtagelser < 1 time. Region Hovedstaden (aug. 2016)

Ventetider ifølge Shewhart

Fire tilstande – fire strategier

Stabil proces Ustabil proces
Tilfredsstillende resultat Alt i orden: kontrollér procesen Procesproblemer: stabilisér procesen
Utilfredsstillende resultat Produktproblemer: revidér procesen Kaos: stabilisér og revidér procesen


 • Kontrollér: Overvåg processen, minimér uønsket, tilfældig variation.
 • Stabilisér: Eliminér uønsket, ikke-tilfældig variation.
 • Revidér: Optimér strukturer, procedurer og arbejdsgange.

Dilbert on numbers