2021

Program

Hva’ ska’ vi med data?

“Et godt sundhedsvæsen er blevet endnu bedre”

PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsvæsenet er siden sidste år blevet bedre på 16 ud af 35 målepunkter, viser en ny status fra Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL.

Sundheds- og ældreministeriet 2019-10-23

Ryd forsiden!

[…] stort fald i målopfyldelsen for brystkræft fra 79,1 % (263 patientforløb) i 4. kvartal 2017 til 69,8 % i 1. kvartal 2018 (255 patientforløb) i Region Hovedstaden.

Fra dagsorden til “Møde i gruppen for optimering af brystkræft”, 29. juni 2018

79,1% \(\rightarrow\) 69,8%

“Fald i målopfyldelsen for brystkræft!”

Fald i målopfyldelsen for brystkræft?

W Edwards Deming om data

W Edwards Deming
1900-1993

A curve fitted to a set of points is of interest, not on account of the data fitted, but because of data not yet fitted. How will this curve fit the next batch of data?

W Ewards Deming (1942): Journal of the American Statistical Association, 37/218

Alt er proces

Proces: Forbundne aktiviteter som har til formål at frembringe et produkt eller en tjeneste.

Processer varierer

  • Tilfældig variation findes i alle processer og skyldes kræfter, som er konstant til stede og gør processen stabil og forudsigelig.

  • Ikke-tilfældig variation findes i nogle processer og skyldes udefrakommende kræfter, som pludselig påvirker processen og gør den ustabil og uforudsigelig.

Variation i praksis

Walter A Shewhart om data

Walther A Shewhart
1891-1967

Rule 1. Original data should be presented in a way that will preserve the evidence in the original data for all the predictions assumed to be useful.

Rule 2. Any summary of a distribution of numbers in terms of symmetric functions should not give an objective degree of belief in any one of the inferences or predictions to be made therefrom that would cause human action significantly different from what this action would be if the original distributions had been taken as evidence.

Walter A Shewhart (1939). Statistical method from the viewpoint of quality control, p. 88

Shewharts kontroldiagram

Tvang ifølge driftsmålstyring

Region Hovedstaden (feb. 2015)

Tvang ifølge Shewhart

Ventetider ifølge driftsmålstyring

Ventetider i akutmodtagelser < 1 time. Region Hovedstaden (aug. 2016)

Ventetider ifølge Shewhart

Fire tilstande – fire strategier

Stabil proces Ustabil proces
Tilfredsstillende resultat Alt i orden: kontrollér procesen Procesproblemer: stabilisér procesen
Utilfredsstillende resultat Produktproblemer: revidér procesen Kaos: stabilisér og revidér procesen


  • Kontrollér: Overvåg processen, minimér uønsket, tilfældig variation.
  • Stabilisér: Eliminér uønsket, ikke-tilfældig variation.
  • Revidér: Optimér strukturer, procedurer og arbejdsgange.

Dilbert on the bottom 10%