2021

Ryd forsiden!

[…] stort fald i målopfyldelsen for brystkræft fra 79,1 % (263 patientforløb) i 4. kvartal 2017 til 69,8 % i 1. kvartal 2018 (255 patientforløb) i Region Hovedstaden.

Fra dagsorden til “Møde i gruppen for optimering af brystkræft”, 29. juni 2018

79,1% \(\rightarrow\) 69,8%

“Fald i målopfyldelsen for brystkræft!”

Fald i målopfyldelsen for brystkræft?

Alt er proces

Proces: Forbundne aktiviteter som har til formål at frembringe et produkt eller en tjeneste.

Processer varierer

  • Tilfældig variation findes i alle processer og skyldes kræfter, som er konstant til stede og gør processen stabil og forudsigelig.

  • Ikke-tilfældig variation findes i nogle processer og skyldes udefrakommende kræfter, som pludselig påvirker processen og gør den ustabil og uforudsigelig.

Variation i praksis

Tvang ifølge driftsmålstyring

Region Hovedstaden (feb. 2015)

Seriediagrammet – kvalitetsudviklerens bedste ven

Ikke-tilfældig variation

  • Usædvanligt lange serier
  • Usædvanligt få kryds
Antal brugbare observationer Øvre grænse for længste serie Nedre grænse for antal kryds
20 7 6
21 7 6
22 7 7
23 8 7
24 8 8
25 8 8
26 8 8

Jacob Anhøj, Anne Vingaard Olesen (2014). Run Charts Revisited. PLoS ONE 9(11): e113825.
Jacob Anhøj (2015). Diagnostic Value of Run Chart Analysis. PLoS ONE 10(3): e0121349.

Postoperativ mortalitet

Bakteræmi

Øvelse: tegn et seriediagram

Hva’ nu?

Forbrug af bredspektret antibiotika

Penicillinforbrug

Håndhygiejne